Arsa imar durum belgesi almak nedir? Bir arsanız varsa, bu arsayı bina yapılabilir izinleri alarak imara açmak istiyorsanız bu izinlerle ilgili bazı evraklar hazırlayıp sunmanız gerekmektedir. Ayrıca izinlerle beraber arsanızı imarlı hale getirebilmek için üzerinde bir yapıya ihtiyacınız bulunmaktadır. İmarnı affı belirtilen yasal süresi 31 EKİM 2018 itibariyle sona ermekte, bu süre belki uzatılabilir ama şuan da belli olan süre bu tarih.

Önümüz de bugün itibariyle 40 günlük bir süre kaldı. Bu süre de arsanıza en hızlı yapabileceğiniz imar izni alacağınız yapılar konteyner ve prefabrik olarak öne çıkmaktadır. Konteynerler 1 ila 5 gün içerisinde hemen hazırlanmaktadır. Prefabrik evler de 5 ila 10 gün içerisinde içerisinde oturulabilir hale gelmektedir. Kalıcı ve daha konforlu bir ev istiyorsanız prefabrik ev daha öne çıkmaktadır. Geçici bir ev istiyorsanız da konteyner ev daha avantajlı sayılır, ayrıca ihtiyacınız bittiğin de ikinciel konteyner olarak da satıp para kazanabilirsiniz.

İmar İzni Nasıl Alınır?

İmar durum belgesi (imar bilgi formu) arsanız hakkında şu ana bilgileri içermektedir;

 • Arsanın kafanızdaki yapıya uygun olup olmadığını,
 • Arsanızın yandaki parsellere veya yandaki parsellerin arsanıza tecavüzlü olup olmadığı
 • TAKS taban alanı katsayısını (Binanızın arsaya oturum m2’sini)
 • KAKS kat alanları katsayısını (Binanızın yapılabilir toplam m2’sini)
 • Arsanızın bitişik ya da ayrık nizam olduğunu, arsanız ayrık nizamsa, arsanızın ön bahçe, arka bahçe ve yan bahçe mesafelerinizi.
 • Arsanızın ticari ya da konut ruhsatlı bölgede olup olmadığını,
 • Arsanız da yola terk olup olmadığını,
 • Arsanız da tevhit (birleştirme) gerekip gerekmediğini,
 • Arsanız da ifraz (ayırma) gerekip gerekmediğini,
 • Maksimum (h) bina yüksekliğini,
 • Zemin emniyet bilgilerini (UA: uygun alan, UOA: uygun olmayan alan)
 • Arsanızın eni, boyunu
 • Subasman yüksekliğini belirtmektedir.

TANIMLAR

İfraz: Bir parselin birden fazla parsele ayrılması işlemidir.

Tevhit: Birden fazla parselin birleştirilmesi işlemidir.

Subasman: Zemin kat taban kotudur. (+0,00 kotu -1,20 kotu arasındadır)

Nasıl Alınır?

Arsanızın bulunduğu ilgili belediye imar müdürlüğüne imar durum belgesi dilekçesiyle birlikte eki olarak belirtilmiş olan;

Tapu (aslı)

Çap (aslı)

Müracaat eden vekili ise vekaletname (aslı)

İle başvuru yapıldıktan sonra gerekli imar durum belgesi harcı yatırılır ve belge belediyeden teslim alınır.

– – – – – – –

Kaynakça: İmar izni hakkındaki bilgiler emlaksayfasi.com.tr den alıntıdır.

Bilgi almak için yorum yazın